zaterdag 14 april 2012

Helden!Open Monumentendagen, Erfgoeddagen, Cultuurnachten en Museumweekeinden zijn een uitstekende gelegenheid een kritische noot te zetten bij de omgang met cultuurhistorie. Dergelijke, wat gekunstelde evenementen zijn door de meeste organisatoren bedoeld om vooral in juichende tonen over cultuur te praten. Het is daarom goed dat er ook kritische geesten bestaan die vraagtekens durven te zetten bij de wèrkelijke omgang met cultureel erfgoed. Zonder cynisch te worden.
Ook in de Belgische stad Lier bestaan zulke geesten. Ze wonen en werken in een huis dat uitkijkt op een voormalig kazerneterrein. Veel van de karakteristieke, prachtig gepatineerde kazernegebouwen zullen de komende jaren verdwijnen. Reden genoeg om vraagtekens te zetten. Vraagtekens die gezet worden door middel van een tentoonstelling over de wereld binnen de kazernemuren. Omdat de omgang met cultureel erfgoed niet beperkt blijft tot een oude kazerne, een kleine stad, een provincie of een land vormt mijn tekeningenreeks 'l'Histoire' een parallelle expositie.
De vijf portretten van insectenkarakters die door de menselijke vooruitgang werden verjaagd laten er in Lier het hunne van merken:

l'Histoire: Vanités
l'Histoire: Écritures
l'Histoire: Hontes
l'Histoire: Exhumations
l'Histoire: Progrès

 (verwaandheden, schande (in taalkundig verzonnen meervoud), (ambtelijke) stukken, lijkopgravingen (figuurlijk), vooruitgang (in meervoud)

De tentoonstelling loopt in de weekeinden, van 22 april tot en met 6 mei 2012, en vindt plaats bij 'LOOKSTRAAT 14'. Het adres is, hoe kan het anders, Lookstraat 14 in Lier. En dat ligt vlakbij Antwerpen. Meer informatie: http://www.erfgoeddag.be/2012/index_content.cfm?action=detail&inst=3616

Op de foto's: het drieluik 'l'Histoire: Vanités', en een tweetal details uit het tweeluik 'l'Histoire: Exhumantions'.