vrijdag 24 maart 2017

Facebook
 
De plus en plus, l'nternet devient fluide. Il faut dire que ce courant a touché aussi ma communication: ma page Facebook est devenue le médium principal pour montrer mes dernières oeuvres, les derniers projets et les dernières nouvelles sur ma vie artistique... Si ça vous intéresse -> https://www.facebook.com/paultiemankunstenaar

Meer en meer wordt internet vloeibaar. Dat heeft ook de manier waarop ik communiceer veranderd: mijn Facebookpagine is het belangrijkste medium geworden om mijn nieuwste werk, mijn nieuwste projecten en het laatste nieuws over mijn kunstenaarsbestaan de delen.  Wanneer u dat interesseert -> https://www.facebook.com/paultiemankunstenaar